Servicii asigurări
Asigurarea medicală

Ce riscuri acoperă asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate ?
Poliţa emisă de Victoria Asigurări acoperă cazurile de accident şi îmbolnăvire neaşteptată şi imprevizibilă, produse în timpul călătoriei persoanei asigurate peste hotare.

Suma asigurată?
Limita răspunderii Victoria Asigurări se stabileşte în funcţie de ţara şederii temporare a persoanei asigurate şi variază de la de la 5.000 USD/EURO la 50.000 USD/EURO.

Când începe şi când încetează răspunderea Victoria Asigurări ?
Răspunderea Victoria Asigurări începe în momentul trecerii frontierei ţării (ţărilor) de şedere indicate în Poliţa de asigurare şi încetează în momentul în care persoana asigurată a părăsit teritoriul respectivei ţări.

Acoperirea teritorială a poliţei de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate ?
- C.S.I.;
- Uniunea Europeană;
- alte ţări.

Ce avantaje aduce încheierea acestei asigurări?
- poliţa de asigurarea este valabilă oriunde în lume;
- acoperă o gamă extinsă de cheltuieli medicale şi de transport;
- asistenţa persoanelor asigurate este disponibilă oriunde, în regim non-stop;
- plata cheltuielilor medicale se face direct de către Victoria Asigurări către spitalul sau clinica în care a fost tratată persoana asigurată; - reduceri pentru tineri şi grupuri organizate;
- asigurarea poate fi încheiată pentru perioade cuprinse între 3 şi 365 zile, în funcţie de durata călătoriei sau a aflării persoanei asigurate în străinătate;
- titularii vizelor cu intrări multiple beneficiază de tarife speciale.

Pentru informaţii suplimentare
Tel. (022) 54-58-00
Fax: (022) 27-25-86
e-mail: turism@moldovatur.md


Asigurarea internaţională de răspundere civilă auto CARTEA VERDE

Prin asigurarea "Carte Verde" sunt protejate interesele terţelor persoane pentru pagubele produse vieţii, sănătăţii şi bunurilor lor în urma accidentelor rutiere, care au avut loc în afara hotarelor Republicii Moldova (pe teritoriul ţarilor membre ale sistemului "Carte Verde").

- Europa
- Ucraina, Belarus, Rusia

Ce acte se prezintă pentru încheierea contractului de asigurare?
- buletinul sau alt act de identitate;
- certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
- permis de conducere;
- după caz, alte acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului (procură, contract de locaţiune, contract de leasing etc.).

Contractele de asigurare se încheie pe un termen de la 15 zile până la un an.
Cota primei de asigurare se determină în dependenţă de ţările, în care pleacă asiguratul,tipul autovehicului şi termenul de asigurare.
Limitele de răspundere ale Asiguratorului corespund prevederilor legislaţiei ţării în care s-a produs accidentul.

Pentru informaţii suplimentare
Tel: (022) 54-58-00
Fax: (022) 27-25-86
e-mail: turism@moldovatur.md


Răspundere Civila Auto (RCA)

Cine trebuie să încheie asigurarea RCA?
Persoanele fizice si cele juridice, care deţin autovehicule supuse înmatriculării în Republica Moldova, sunt obligate sa le asigure pentru cazurile de răspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule.

Persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova cu autovehicule înmatriculate în străinătate se consideră asigurate dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
a) au încheiat o asigurare RCA în Republica Moldova;
b) posedă documentele internaţionale de asigurare valabile în Republica Moldova;

Ce riscuri acoperă asigurarea RCA?
Asigurarea RCA oferă protecţie pentru eventualele prejudicii cauzate de asigurat terţelor persoane prin accidente de autovehicule pe teritoriul Republicii Moldova, şi anume:
- deces sau vătămări corporale;
- avarii sau distrugeri ale unor bunuri (inclusiv autovehicule).

Ce acte se prezintă pentru încheierea contractului de asigurare?
- buletinul sau alt act de identitate;
- certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
- după caz, alte acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului (procură, contract de locaţiune, contract de leasing etc.).

Care sunt limitele răspunderii Victoria Asigurări?
- de 500.000 lei – la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident;
- de 350.000 lei – pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 700.000 lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.
Pentru informaţii suplimentare
Tel: (022) 54-58-00
Fax: (022) 27-25-86
e-mail: turism@moldovatur.md

 • CURS VALUTAR
  26.09.2017
  EUR 20.9586
  USD 17.6530
  RUB 0.3077
  UAH 0.6709
  RON 4.5594
  BNM
 • METEO
  la Chisinau
  Ziua 26.09:
  19..21 Cº
  Noapte 27.09:
  11..13 Cº
  gismeteo.ru